fb

Flydende Ammoniumchlorid mod blæresten

I juni og juli måned har minkhvalpene deres største daglige tilvækst. Men det sker desværre at især store og hurtigvoksende dyr får problemer med blærebetændelse og blæresten. Det ender oftest med at de ramte hvalpe dør.
27/05/2016

I juni og juli måned er foderets indhold af fiskeensilage så lavt, at pH i hvalpenes urin er høj. Når urinens pH er høj, er der stor risiko for at der dannes blæresten. Er der først dannet blæresten, kan de ikke fjernes igen. Derfor drejer det sig om at sikre mod at blærestenene kan dannes.
Heldigvis er det simpelt at sikre en lav pH i minkhvalpenes urin, og dermed sikre mod blæresten. Foderet skal blot tilsættes Ammoniumchlorid i den kritiske periode i juni og juli. Herefter vil et højere fiskeensilageindhold bevirke et tilpas lavt pH-niveau i dyrenes urin.
Flydende Ammoniumklorid fra PROVIA er let at dossere, og let at fordele jævnt i foderet. Det gøres enten med et blanderis påmonteret fodermaskinen, eller via vanddoseringsanlægget, der alligevel bruges i perioden. Med 8 l Flydende Ammoniumchlorid, fra PROVIA, pr. ton foder tildeles der som oftest den mængde der i forsøgene hos Kopenhagen Farm har vist sig effektiv. Samtidig er tildelingen ikke så stor, at den påvirker dyrenes ædelyst. 
Læs mere på www.vitafur.dk
Du er også velkommen til at skrive til Klaus på kwj@provia.dk  eller ringe på  91 89 65 25
 

Ring til os i dag for et uforpligtende møde - telefon +45 96 94 44 44

Produktkatalog
Følg os
Kontakt os
Minkfodercentraler

Der ses en positiv effekt ved tildeling af B-vitaminer hos mink der er aggressive og slås. B-vitaminet gør dem roligere og mindre aggressive. Derudover er der en tendens til at især de lyse mink udvikler fedtlever i efteråret og derfor er det en god idé at tildele Vitral B Mink Super i foderet

Ivan Christiansen, minkdyrlæge
Provia